Kalcinovaný antracit

→  RESORBENT KA01 pro tvárnou litinu, šedou litinu a ocelolitinu

Název

RESORBENT KA01

Granulace, zrno:

0 – 1 ; 1 – 3 ; 3 – 5 ; 5 – 12  mm

Voda    Wrt

Max.    0,2  %

Popel   Ad

Max.    4  %                   Průměr 3,80 %

Síra     Sd

Max.    0,2  %                Průměr 0,12 %

Prchavé látky   Vdaf

Max.    0,5  %                

Uhlík fix  Cdfix

Min.   95 %

Balení

Obvykle v 1 tunových BIG BAG

ale jsme schopni připravit balení dle vašeho požadavku

(ohledně detailů kontaktujte, prosím, obchodní oddělení)

 

→  RESORBENT KA02 pro šedou litinu a ocelolitinu

Název

RESORBENT KA02

Granulace, zrno:

0 – 3 ; 3 – 5 ; 5 – 12  mm

Voda    Wrt

Max.    0,2  %

Popel   Ad

Max.    4,5  %                Průměr 3,80 %

Síra     Sd

Max.    0,7  %

Prchavé látky   Vdaf

Max.    0,7  %                

Uhlík fix  Cdfix

Min.   94,5  %

Balení

Obvykle v 1 tunových BIG BAG

ale jsme schopni připravit balení dle vašeho požadavku

(ohledně detailů kontaktujte, prosím, obchodní oddělení)

 

Antracit je tvrdý, kompaktní druh minerálního uhlí. Má černou až ocelově šedou barvu a téměř kovový lesk. Má nejvyšší obsah uhlíku s nejmenším obsahem nečistot a nejvyšší výhřevnost ze všech typů uhlí včetně černého a hnědého uhlí .
Antracit má nejvyšší stupeň prouhelnění ( ale stále představuje nízký stupeň metamorfózy), ve kterém je obsah uhlíku mezi 85,1% až 96% .
Spalování antracitu je považováno za nejčistší ze všech druhů uhlí. Hoří krátkým, modrým a bezdýmným plamenem
Anthracit produkuje více tepla a méně kouře než jiné uhlí .
Používá se hlavně při výrobě elektřiny, výrobě oceli, používají jej i některé slévárny a má další použití v oblasti metalurgie .
Anthracit představuje asi 1% světových zásob uhlí  a těží se jen v několika zemích po celém světě. Čína představuje většinu světové produkce; ostatní výrobci jsou Rusko, Ukrajina, Severní Korea, Vietnam, Velká Británie, Austrálie a USA .

Plynem kalcinovaný antracit se vyrábí žíháním v horizontální plynové peci při teplotě asi 1280 ° C. Tento materiál  je odlišný od materiálu kalcinovaného v elektrických pecích. Plynem kalcinovaný antracit se vyrábí z antracitového uhlí, která je známé nízkým obsahem popela, síry a vlhkosti .
Použití :
Často se používá v ocelárnách na pánvové peci a ve vysoké peci jako nauhličovadlo, při výrobě uhlíkových bloků a pěchovací pasty.
Též se používá jako náhrada kalcinovaného ropného koksu při konkrétní aplikaci pro výrobu tvárné a šedé litiny.

 

Fotogalerie