Karbid vápníku

→ Karbid vápníku CaC2

Název

Karbid vápníku

Granulace, zrno

0 – 4 ; 7 – 15 ; 15 – 25 ; 25 – 50 ;  50 – 80 mm

PH3

  Max. 0,06 %                   

H2S

  Max.  0,015 %                    

CaO

  Max.  20 %             

Oxidy (Al2O3+SiO2+Fe2O3)

  Max. 5 %

C

  Max. 1,5 %

Nadsítné nad 4 mm

  Max. 15 %

Balení

 Ocelové sudy á 100 kg = 600 kg na paletě

 

Karbid vápníku je chemická sloučenina s chemickým vzorcem CaC2. Jeho hlavní použití je průmyslově při výrobě acetylenu a kyanamidu vápenatého, ale také k odsíření horkých kovů (surového železa, litiny a oceli), jako palivo v oceli ke zvýšení podílu vsázky šrotu do tekutého železa v závislosti na ekonomice nebo jako výkonné dezoxidační činidlo na pánvových pecích. Karbid vápníku je vyroben vypálením vápna a uhlíku v elektrické obloukové peci při teplotě 2100 ° C. Tato metoda se nezměnila od svého vynálezu v roce 1888: CaO + 3 C → CaC2 + CO

SKLADOVÁNÍ

Karbid vápníku je uložen v sudech a musí být skladován v suchém skladovacím prostoru se střešním a bočním stíněním. Kontejnery mohou být také uložené na volném prostranství.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Doprava: ADR / RID: 1402, 423, 4.3, W2, II

Označení: Nebezpečné

Fotogalerie