Uhlí

Hnědé uhlí - lignit

Hnědé uhlí je měkká hnědá hořlavá sedimentární hornina, která je tvořena z přirozeně stlačené rašeliny. Je považováno za nejméně kvalitní uhlí kvůli jeho relativně nízkému obsahu tepla. Hnědé uhlí je hnědo-černé barvy a má obsah uhlíku kolem 25-35 % s vysokou  přírodní vlhkostí někdy až 66 % a obsahem popela v rozmezí od 6% do 19 %. Výhřevnost hnědého uhlí se pohybuje 10 - 20 MJ / kg v bezvodém stavu a bez minerálních látek. Hnědé uhlí má vysoký obsah těkavých látek, což usnadňuje zplyňování a výrobu kapalných ropných produktů. Bohužel jeho vysoký obsah vlhkosti a citlivost na samozápal může způsobit problémy v dopravě a skladování. Vzhledem k jeho nízké výhřevnosti a zpravidla vysokému obsahu vlhkosti je hnědé uhlí neefektivní pro přepravu a proto na světovém trhu nejsou velké obchody ve srovnání s kvalitnějšími druhy uhlí. Nejčastěji je hnědé uhlí používáno v elektrárnách postavených v těsné blízkosti dolů.

Těží po celém světě a je používáno téměř výhradně jako palivo pro výrobu elektrické energie v tepelných elektrárnách.

Černé uhlí

Černé uhlí je usazená černá nebo tmavě hnědá hornina, která se liší podle složení. Uhlí se skládá převážně z uhlíku spolu s variabilním množstvím dalších prvků, a to zejména vodíku, síry, kyslíku a dusíku. Uhlí je největším zdrojem energie pro výrobu elektrické energie na celém světě a též jako jeden z největších celosvětových zdrojů oxidu uhličitého, způsobeném činností člověka. Uhlí se používá po celém světě pro výrobu elektřiny a výrobu oceli a koksu.

Antracit

Antracit je tvrdý, kompaktní druh minerálního uhlí. Má černou až ocelové šedou barvu a téměř kovový lesk. Má nejvyšší obsah uhlíku s nejmenším obsahem nečistot a nejvyšší výhřevnost ze všech typů uhlí včetně černého a hnědého uhlí .
Antracit má nejvyšší stupeň prouhelnění ( ale stále představuje nízký stupeň metamorfózy), ve kterém je obsah uhlíku  mezi 85,1% až 96% .
Spalování antracitu je považováno za nejčistší ze všech druhů uhlí. Hoří krátkým, modrým a bezdýmým plamenem .
Antracit produkuje více tepla a méně kouře než jiné uhlí .
Používá se hlavně při výrobě elektřiny, výrobě oceli, používají jej i některé slévárny a má další použití v oblasti metalurgie.

 

Fotogalerie