Profil firmy Resorbent s.r.o.

Společnost RESORBENT s.r.o. byla založena v roce 1999 se sídlem v Ostravě - České republice. Cílem firmy je výroba a prodej uhlíkatých materiálů v nejširší podobě - od antracitu, uhlí, koksu, petrolejového koksu, kalcinované formy antracitu a smolného koksu - až po nabídku sorbentů. Součástí dodávek je plný výrobní a obchodní servis včetně třídění a balení dle požadavků zákazníka na skladech v České republice a na Slovensku. Firma zajišťuje i reaktivaci sorbentů pro velký okruh zákazníků zejména v aplikacích čištění vzduchu a vody. Dodávky uhlíkatých materiálů jsou realizovány zvláště ocelárnám a slévárnám. Společnost RESORBENT s.r.o. exportuje do zemí EU a do ostatních zemí Sřední Evropy.