Grafit

→ DESULCO pro tvárnou litinu, šedou litinu a ocelolitinu

Název

DESULCO 9001

DESULCO 9005

DESULCO 9012S

DESULCO 9018

Granulace, Zrno

0,2 – 9,5 mm

1,4 – 9,5 mm

0,6 – 4,75 mm

0,18 – 0,85 mm

Voda Wrt

Max. 0,2 % Průměr 0,001 %

Max. 0,2 % Průměr 0,001 %

Max. 0,2 % Průměr 0,001 %

Max. 0,2 % Průměr 0,001 %

Popel Ad

Max. 0,3 % Průměr 0,13 %

Max. 0,3 % Průměr 0,13 %

Max. 0,3 % Průměr 0,13 %

Max. 0,3 % Průměr 0,13 %

Síra Sd

Max. 0,03 %

Max. 0,03 %

Max. 0,03 %

Max. 0,03 %

Prchavé látky Vdaf

Max. 0,1 %

Max. 0,1 %

Max. 0,1 %

Max. 0,1 %

Uhlík fix Cdfix

Min. 99,70 %

Min. 99,70 %

Min. 99,70 %

Min. 99,70 %

Dusík Nd

Max. 180 ppm

Průměr 29 ppm

Max. 180 ppm

Průměr 29 ppm

Max. 180 ppm

Průměr 29 ppm

Max. 180 ppm

Průměr 29 ppm

Vodík Hd

Max. 120 ppm

Průměr 2 ppm

Max. 120 ppm

Průměr 2 ppm

Max. 120 ppm

Průměr 2 ppm

Max. 120 ppm

Průměr 2 ppm

Balení

Papírové pytle 25 kg, big bag

Papírové pytle 25 kg, big bag

Papírové pytle 25 kg, big bag

Papírové pytle 25 kg, big bag

Kompletní prospekt, prosím ke stažení zde.

 

→ Grafitizovaný petrol koks – DEG 01 pro tvárnou litinu, šedou litinu a ocelolitinu

Název

DEG 01

Granulace, zrno:

0,5 – 5 mm ; 3 - 8 mm

Voda Wrt

Max. 0,5 % Průměr 0,1 %

Popel Ad

Max. 0,6 % Průměr 0,4 %

Síra Sd

Max. 0,08 % Průměr 0,04 %

Prchavé látky Vdaf

Max. 0,2 % Průměr 0,1 %

Uhlík fix Cdfix

Min. 98,7 % Průměr 99 %

Balení

Obvykle v 1 tunových BIG BAG

ale jsme schopni připravit balení dle vašeho požadavku

( ohledně detailů kontaktujte, prosím, obchodní oddělení)

 

→ Grafitizovaný petrol koks – DEG X pro tvárnou litinu, šedou litinu a ocelolitinu

Název

DEG X

Granulace, zrno:

1 – 4,5 mm ; 1 - 8 mm

Voda Wrt

Max. 0,2 % Průměr 0,1 %

Popel Ad

Max. 0,7 % Průměr 0,4 %

Síra Sd

Max. 0,2 % Průměr 0,10 %

Prchavé látky Vdaf

Max. 0,5 % Průměr 0,3 %

Uhlík fix Cdfix

Min. 99 % Průměr 99,2 %

Balení

Obvykle v 1 tunových BIG BAG

ale jsme schopni připravit balení dle vašeho požadavku

( ohledně detailů kontaktujte, prosím, obchodní oddělení)

 

→ Grafitizovaný petrol koks – DEG L pro tvárnou litinu, šedou litinu a ocelolitinu

Název

DEG L

Granulace, zrno:

0,4 – 5 mm

Voda Wrt

Max. 0,3 % Průměr 0,1 %

Popel Ad

Max. 2,6 % Průměr 2 %

Síra Sd

Max. 0,10 % Průměr 0,07 %

Prchavé látky Vdaf

Max. 0,5 % Průměr 0,4 %

Uhlík fix Cdfix

Min. 97,50 % Průměr 97,86 %

Balení

Obvykle v 1 tunových BIG BAG

ale jsme schopni připravit balení dle vašeho požadavku

( ohledně detailů kontaktujte, prosím, obchodní oddělení)

 

Grafitizovaný petrol koks vzniká grafitizací kvalitního ropného koksu za vysokých teplot (přes 2 300 ° C).
Má vysoký obsah uhlíku, méně nečistot s nízkým obsahem síry a snadno se absorbuje při různém použití.

Použití: jako nauhličovadlo, je široce používán ve zvláštním licím procesu, zejména pro splnění požadavku vysoké kvality výrobku a přesnou kontrolu obsahu síry u tvárné litiny a šedé litiny a jiných aplikací.