Kalcinovaný ropný koks

→  Kalcinát N   pro šedou litinu a ocelolitinu

Název

CALCINAT N

Granulace, zrno:

0,5 – 4 mm ; 4 - 10 mm

Voda    Wrt

Max.    0,2  %

Popel   Ad

Max.    0,8  %                Průměr 0,4 %

Síra     Sd

Max.    0,9  %                Průměr 0,7 %

Prchavé látky   Vdaf

Max.    0,9  %                Průměr 0,5 %

Uhlík fix  Cdfix

Min.   98 %

Balení

Obvykle v 1 tunových BIG BAG

ale jsme schopni připravit balení dle vašeho požadavku

(ohledně detailů kontaktujte, prosím, obchodní oddělení)

 

→  CARBON 97   pro šedou litinu a ocelolitinu

Název

CARBON 97

Granulace, zrno:

0,5 – 4 mm ; 3 - 10 mm

Voda    Wrt

Max.    0,2  %

Popel   Ad

Max.    0,5  %                Průměr 0,2 %

Síra     Sd

Max.    1,4  %                Průměr 1,2 %

Prchavé látky   Vdaf

Max.    0,5  %                 Průměr 0,3 %

Uhlík fix  Cdfix

Min.   97 %                       Průměr 97,5 %

Balení

Obvykle v 1 tunových BIG BAG  a papírové pytle po 25 kg

ale jsme schopni připravit balení dle vašeho požadavku

(ohledně detailů kontaktujte, prosím, obchodní oddělení)

 

→ CARBON PELLETS pro šedou litinu a ocelolitinu

 

Název

CARBON PELLETS

Granulace, zrno:

Diameter Ø 6 mm 6 x 12mm,

Diameter Ø 6 mm 2 x 6 mm

Válečky průměr 6 x 12 mm, průměr 2 x 6 mm

Voda Wrt

Max. 0,2 %

Popel Ad

Max. 0,8 % Průměr 0,5 %

Síra Sd

Max. 0,9 % Průměr 0,8 %

Prchavé látky Vdaf

Max. 1 % Průměr 0,9 %

Uhlík fix Cdfix

Min. 98,1 % Průměr 98,6 %

Dusík Nd

Max. 1,5 % Průměr 1 %

Vodík Hd

Max. 0,4 % Průměr 0,3 %

Balení

Papírové pytle po 20kg, big bag po 1,3 t a volně loženo

 

→  SMOLNÝ KOKS    pro tvárnou litinu, šedou litinu a ocelolitinu

 

Název

CALCINAT A1

Granulace, zrno:

1 – 3 mm ; 3 - 8 mm

Voda    Wrt

Max.    0,2  %                Průměr 0,1 %

Popel   Ad

Max.    0,5  %                Průměr 0,3 %

Síra     Sd

Max.    0,3  %                Průměr 0,2 %

Prchavé látky   Vdaf

Max.    0,5  %                Průměr 0,3 %

Uhlík fix  Cdfix

Min.   99 %

Balení

Obvykle v 1 tunových BIG BAG  a papírové pytle po 25 kg

ale jsme schopni připravit balení dle vašeho požadavku

ohledně detailů kontaktujte, prosím, obchodní oddělení)

 

Ropný koks je pevná až křehká látka s vysokým obsahem uhlíku, vyráběná za vysokých teplot z těžkých ropných frakcí.
Surový koks přímo z koksovací jednotky je často označován jako zelený koks . V tomto kontextu  "zelený" se rozumí nezpracovaný. Dalším zpracováním zeleného koksu kalcinací v rotační peci se z koksu odstraní zbytkové těkavé uhlovodíky. Kalcinovaný ropný koks lze dále zpracovávat v anodové peci za účelem výroby anodového koksu požadovaného tvaru a fyzikálních vlastností .
Kalcinovaný ropný koks (CPC) je výrobek z kalcinace ropného koksu. Tento koks je produkt z koksovací jednotky ropné rafinerie. Kalcinovaný ropný koks se používá k výrobě anod pro výrobu hliníku, oceli a titanu v hutním průmyslu .
Kalcinovaný ropný koks se používá zejména při výrobě grafitových elektrod, uhlíkových pastových produktů používaných v mnoha aplikacích včetně elektrod a anod a také ve slévárnách a ocelárnách .
Obsah fix uhlíku v kalcinované formě ropného koksu se pohybuje přibližně od 97 do 99,5 % .
Smolný koks
Smolný koks je vysoce čistý uhlík vyráběný z černouhelného dehtu. Smolný koks má nízký obsah síry a popela a má relativně vysokou tepelnou vodivost. Smolný koks je vhodný pro výrobu uhlíkových a grafitových elektrod, nauhličovadel a různých uhlíkatých přísad pro různé aplikace.

Fotogalerie