Koks

Zrno

   0  - 10 mm

    10 – 25 mm

   20 – 40 mm

   40 – 60 mm

   60 – 100 mm

    +80 mm

    +100 mm

Zrno

Voda Wrt

Max. 17,00 %

Max. 16,00 %

Max. 12,00 %

Max. 8 %

Max. 8 %

 Max. 2  %

 Max. 1,5  %

Voda Wrt

Popel  Ad

Max. 11,50 %

Max. 11,00 %

Max. 10,50 %

Max.10,50 %

Max. 10,50 %

 Max. 10 %

 Max. 10  %

Popel  Ad

Prchavé látky Vdaf

Max.  2,00 %

Max. 1,60 %

Max. 1,40 %

Max. 1,40 %

Max. 1,40 %

 Max. 0,90 %

 Max. 1,2 %

Prchavé látky Vdaf

Síra Sd

Max. 0,6 %

Max. 0,6 %

Max. 0,6 %

Max. 0,6 %

Max. 0,6 %

 Max. 0,55 %

 Max. 0,8 %

Síra Sd

M 80

 

 

 

 

 

Min. 75 %

Min. 75 %

M 80

M 40

 

 

 

 

Max. 80 %

Min. 80 – 85 %

Min. 85 %

M 40

M10

 

 

 

 

Min. 8 %

Max. 8 %

Max. 8 %

M10

Podsítné

 

Max. 10 %

Max. 10 %

Max. 10 %

Max. 10 %

Max. 10 %

Max. 10 %

Podsítné

Nadsítné

Max. 8 %

Max. 10 %

Max. 10 %

Max. 10 %

Max. 10 %

Max. 10 %

Max. 10 %

Nadsítné

Výhřevnost

Q i r

23.000 KJ/ kg

23.500 KJ/ kg

25.000 KJ/ kg

26.500 KJ/ kg

26.500 KJ/ kg

29.400 KJ/ kg

 29.900 KJ/ kg

Výhřevnost

Q i r

Koks je palivo s malým množstvím nečistot a s vysokým obsahem uhlíku obvykle vyrobené z uhlí. Je to pevný uhlíkatý materiál vyrobený  koksováním černého uhlí s nízkým obsahem popela a síry. Koks vyrobený z uhlí je šedý, tvrdý a pórovitý. Těkavé složky uhlí včetně vody, koksárenského plynu a dehtu se uvolňují v koksárenské peci  při teplotách 1 000 - 1 100 °C . Čím více těkavých látek v uhlí, tím více může být produkováno vedlejších produktů. Obecně to znamená, že uhlelná směs s obsahem 26 - 29 % těkavých látek je vhodná pro účely koksování. Proto se různé druhy uhlí proporcionálně mísí k dosažení přijatelné úrovně plynatosti před začátkem koksování. 
Rozlišujeme: metalurgický koks, slévárenský koks, průmyslový koks, vysokopecní koks a koks pro domácí použití .
Koks se používá jako palivo a jako redukční činidlo k tavení železné rudy ve vysoké peci,  jako nauhličovadlo, v cukrovarnickém průmyslu, pro výrobu uhličitanu sodného, atd.

Fotogalerie