logo-resorbent Aktivní uhlí do filtru
Napište nám

Aktivní uhlí do filtru

Co je aktivní uhlí

Aktivní uhlí je porézní uhlíkatý materiál vyznačující se vysokou hodnotou vnitřního povrchu. Výroba aktivního uhlí do filtru z neporézní suroviny se nazývá aktivace. Vhodnou surovinou je uhlíkatý materiál, který obsahuje uhlík jak v krystalické, tak amorfní formě. Při aktivaci vzniká při teplotách 800 až 900 °C velké množství pórů různých velikostí a to reakcí aktivačního média s amorfním uhlíkem. Obvyklými vstupními surovinami jsou černé uhlí, kokosové skořápky nebo dřevní hmota. V závislosti na surovině a technologických podmínkách aktivačního procesu vznikají rozdílné struktury pórů a mechanické vlastnosti aktivního uhlí, které jsou vhodné pro nejrůznější aplikace. Použití aktivního uhlí je velmi široké a nachází uplatnění v řadě oborů a to především díky jeho výjimečné schopnosti vázat na svůj povrch řadu látek a tím je odstraňovat jak z kapalné tak i plynné fáze.

Adsorpce

Termín "adsorpce" je odborný termín pro zachycení látek na povrchu tuhé látky - sorbentu. Toto zachycení je způsobeno především interakcí molekul adsorbované látky s povrchem aktivního uhlí pomocí van der Waalsových sil. Vzhledem k obrovskému vnitřnímu povrchu aktivního uhlí se dosahuje výborné adsorpce nežádoucích látek v plynném i kapalném skupenství.

Základní druhy aktivního uhlí do filtru

aktivni uhli
praskove aktivni uhli
peletizovane uhli
impregnovane aktivni uhli
granulovane aktivni uhli

Práškové aktivní uhlí

Práškové aktivní uhlí se používá k čištění kapalin v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, stejně tak i k úpravě vody a jako nosič katalyzátoru…..

Granulované aktivní uhlí

Granulované aktivní uhlí se vyrábí z kamenného uhlí, kokosových skořápek, ze dřeva aj. V závislosti na použité surovině se dosahuje rozdílné pevnosti ,otěruvzdornosti a distribuce adsorpčních pórů.....

Peletizované aktivní uhlí

Peletky se vyrábí o průměrech 1 – 4 mm, přičemž se volí tvar s ohledem na aplikaci, dobu zdržení a tlakovou ztrátu při průchodu filtrem. Nejčastější aplikací je čištění plynné fáze…..

Impregnované aktivní uhlí

Impregnované aktivní uhlí je klasické aktivní uhlí, na které byla nanesena chemikálie – impregnant…..

Export do celé Evropy

Prodej uhlíkatých materiálů v rámci celé Evropy.

mapa Aktivní uhlí do filtru


TOP