logo-resorbent Cena koksu, koks Ostrava
Napište nám

Koks

koks

Koks je pevný, pórovitý, uhlíkatý materiál, který se vyrábí převážně z koksovatelného černého uhlí v koksárnách. Proces výroby se nazývá karbonizace a je to proces strukturální přeměny vstupní suroviny za vysokých teplot bez přístupu vzduchu s následným odstraněním prchavých látek. Sekundárním produktem výroby koksu je koksárenský plyn, který se obvykle dále zpracovává, jedním z produktů je kamenouhelný dehet, z kterého se získává tzv. smolný koks.

Koks vykazuje vysokou hodnotu výhřevnosti 25-30 MJ/kg s malým obsahem prchavých látek. Koks jako tuhé palivo je ekologicky mnohem šetrnější, vykazuje nízkou prašnost a malé uvolňování doprovodných látek při spalování.

Použití koksu:

Koks nalézá široké uplatnění v metalurgii, chemickém či potravinářském průmyslu a v neposlední řadě jako palivo pro vytápění. Koks je nedílnou součástí při výrobě surového železa a litin v kuplovnách, kde slouží nejen jako palivo, ale i jako redukční činidlo. Koks je také nedílnou součástí v cukrovarnictví při výrobě cukru.

Základní rozdělení koksu:

Metalurgický koks

  • Slévárenský koks

Slouží převážně k výrobě litiny a jako palivo pro výrobu izolační materiálů, slévárenský koks se vyznačuje větší kusovitostí a pevností.

Druh paliva Zrnitost [mm]
SLK I.  >100
SLK II. 70-130
SLK III. 60-90
  • Vysokopecní koks

Slouží jako redukční činidlo a zdroj tepla v procesu výroby surového železa ve vysokých pecích.

Druh paliva Zrnitost [mm]
VK  >80
VK 40-90
VK 25-90

Technologický koks

Použití technologického koksu je velmi široké, převážně jde o palivo pro výrobu tepla a ohřev vody v domácnostech, teplárnách a průmyslových podnicích. Uplatnění nachází v široké škále chemicko-technologických procesů, uplatňuje se také jako sorbent či pro kovářské účely.

Druh paliva Zrnitost [mm]
Ořech 1 40-60
Ořech 2 20-40
Hrášek 10-20
Prach   0-10

Export do celé Evropy

Prodej uhlíkatých materiálů v rámci celé Evropy.

mapa Cena koksu, koks Ostrava


TOP