logo-resorbent Kalcinovaný petrolejový koks
Napište nám

Kalcinovaný petrolejový koks

kalcinovany petrolejovy koks

Ropný (petrolejový) koks je pevná až křehká látka s vysokým obsahem uhlíku, vyráběná za vysokých teplot z těžkých ropných frakcí. Surový koks přímo z koksovací jednotky je často označován jako zelený koks. V tomto kontextu "zelený" se rozumí nezpracovaný. Dalším zpracováním zeleného koksu kalcinací v rotační peci se z koksu odstraní zbytkové těkavé uhlovodíky. Kalcinovaný ropný koks lze dále zpracovávat v anodové peci za účelem výroby anodového koksu požadovaného tvaru a fyzikálních vlastností.
Kalcinovaný ropný (petrolejový) koks (CPC) je výrobek z kalcinace ropného koksu. Tento koks je produkt z koksovací jednotky ropné rafinerie. Kalcinovaný ropný koks se používá k výrobě anod pro výrobu hliníku, oceli a titanu v hutním průmyslu.

Kalcinovaný ropný koks se používá zejména při výrobě grafitových elektrod, uhlíkových pastových produktů používaných v mnoha aplikacích včetně elektrod a anod a také ve slévárnách a ocelárnách jako nauhličovadlo. 
Obsah fixního uhlíku v kalcinované formě ropného koksu se pohybuje přibližně od 97 do 99,5 %.

Resorbent nabízí širokou kvalitativní škálu produktů, napište nám prosím a my Vám nabídneme produkt přesně podle Vašich kritérií.

Uvádíme pouze základní produkty našeho portfolia:

Resorbent - Calcinat N

Parametr Hodnota [%]
Uhlík Cfix Min.  98,00 Ø  98,50
Popel Ad Max.   0,50 Ø    0,43
Prchavé látky Vdaf Max.   0,50 Ø    0,42
Síra Sd Max.   0,50 Ø    0,44
Voda Wtr Max.   0,40 Ø    0,30
Zrno 0,5-4 ; 4-10 [mm]
Balení Pytle po 20; 25 kg ; Big Bag po 1t; volně loženo

Resorbent – CPC peletky B 

Parametr Hodnota [%]
Rozměr Válečky 4x8 mm
Uhlík Cfix Min.  98,00 Ø  98,60
Popel Ad Max.   1,00 Ø    0,50
Prchavé látky Vdaf Max.   1,10 Ø    0,90
Síra Sd Max.   0,90 Ø    0,80
Vodík Hd Max.   0,40 Ø    0,30
Voda Wtr Max.   0,20 Ø    0,18
Zrno 0,0-0,2 ;  > 90 % pod 0,009 [mm]
Balení Pytle po 20; 25 kg ; Big Bag po 1t

Resorbent – CPC Fine 

Parametr Hodnota [%]
Uhlík Cfix Min.  98,50 Ø  98,90
Popel Ad Max.   4,70 Ø    3,80
Prchavé látky Vdaf Max.   0,80 Ø    0,60
Síra Sd Max.   0,80 Ø    0,65
Vodík Hd Max.   0,60 Ø    0,45
Voda Wtr Max.   0,50 Ø    0,40
Zrno 0,0-0,2 ;  > 90 % pod 0,009 [mm]
Balení Pytle po 20; 25 kg ; Big Bag po 1t

Export do celé Evropy

Prodej uhlíkatých materiálů v rámci celé Evropy.

mapa Kalcinovaný petrolejový koks


TOP