logo-resorbent Karbid křemíku
Napište nám

Karbid křemíku

karbid kremiku

Karbid křemíku vzniká reakcí oxidu křemičitého s uhlíkem v odporové peci, reálně se jedná o směs petrolkoksu a křemičitého písku. Výsledným produktem této směsi je karbid křemíku, který se třídí a drtí na požadovanou frakci. Metalurgický karbid křemíku obsahuje okolo 90 % karbidu křemíku a je hojně využíván v moderní metalurgii.

Použití karbidu křemíku:

Karbid křemíku (SiC) se používá ke grafitizačnímu očkování litin. Pro litinu s lupínkovým grafitem (LLG) se používá zpravidla 85 % SiC naproti tomu pro litinu s kuličkovým grafitem (LKG) se používá spíše 88-95 % SiC.

Výhody karbidu křemíku:

  • Ekonomicky příznivější než použití FeSi-ferosilicium
  • Prokázal se vliv na snížení sklonu litiny k tvorbě ředin
  • Zvýšení podílu ocelového odpadu ve vsázce
  • Stabilizace mechanických vlastností

Jsme schopni Vám nabídnout širokou kvalitativní paletu SiC. Prosím pošlete nám poptávku.

Nabízíme také brikety pro použití v kupolových pecích.

Resorbent – SiC90

Parametr Hodnota [%]
Karbid křemíku SiC Min.  90,00 Ø  91,3
Železo Fe Max.   0,50  
Uhlík Cfix Max.   3,00  
Vlhkost Wtr Max.   0,50  
Zrno 0-1 ; 0-10; 1-10; 0-20; 1-20 [mm]
Balení Pytle po 20; 25 kg ; Big Bag po 1t; volně loženo

Export do celé Evropy

Prodej uhlíkatých materiálů v rámci celé Evropy.

mapa Karbid křemíku


TOP