logo-resorbent Peletizované aktivní uhlí
Napište nám

Peletizované aktivní uhlí

peletizovane uhli

Peletky se vyrábí o průměrech 1 – 4 mm, přičemž se volí tvar s ohledem na aplikaci, dobu zdržení a tlakovou ztrátu při průchodu filtrem. Nejčastější aplikací je čištění plynné fáze např. záchyt popřípadě rekuperace rozpouštědel, odstraňování odpařených odmašťovacích roztoků (chlorované uhlovodíky), záchyt kouře a zápachů ze vzduchu, venting, záchyt a zkoncentrování organických látek před katalytickým spalováním, odstraňování nežádoucích příměsí z plynu a nebo spalin (siloxany, sulfan, dioxiny, furany) atd.

Peletované aktivní uhlí je umístěno ve stacionárních filtrech, adsorpčních patronách, krabicových filtrech apod. s nuceným průchodem média. Vzduchotechnické zařízení je optimálně navrženo při zohlednění potřebného odsávaného množství, tlakové ztráty, doby zdržení, očekávaného sycení sorbentu zachycovanými látkami a tím i četností výměn resp. reaktivací či desorpcí. Doba styku čištěné fáze se sorbentem je nejčastěji cca 1 sekunda. Nasycené peletované aktivní uhlí lze reaktivovat a následně opakovaně použít jako nové aktivní uhlí, přičemž ztráta, které vznikají při reaktivaci se doplňují novým aktivním uhlím. Reaktivace přináší provozovateli úsporu provozních nákladů.

Napište nám prosím a my navrhneme řešení.

Uvádíme pouze základní produkty našeho portfolia:

Peletované aktivní uhlí Resorbent – MAC6 D40

Popis Peletizované aktivní uhlí vyrobené z černého uhlí vysokoteplotní parní aktivací
Parametr Hodnota [%]
Průměr pelet 4 mm
Specifický povrch (BET N2) Min. 1 000 m2/g
Jodové číslo (ASTM D4607) Min. 1 000 mg/g
Sypná hmotnost (ASTM D2854) 450-500 kg/m3
Adsorpce tetrachlormetanu (ASTM D3467) Min. 60 %
Popel (ASTM D2866) Max. 12 %
Vlhkost (ASTM D2867) Max. 3 %
Pevnost (ASTM D3802) Min. 95 %
Balení BigBag po 500 kg; pytle po 20 kg

Peletované aktivní uhlí Resorbent – MAC8 D40 

Popis Peletizované aktivní uhlí vyrobené z černého uhlí vysokoteplotní parní aktivací
Parametr Hodnota [%]
Průměr pelet 4 mm
Specifický povrch (BET N2) Min. 1 100 m2/g
Jodové číslo (ASTM D4607) Min. 1 100 mg/g
Sypná hmotnost (ASTM D2854) 420-480 kg/m3
Adsorpce tetrachlormetanu (ASTM D3467) Min. 80 %
Popel (ASTM D2866) Max. 12 %
Vlhkost (ASTM D2867) Max. 3 %
Pevnost (ASTM D3802) Min. 95 %
Balení BigBag po 500 kg; pytle po 20 kg

Export do celé Evropy

Prodej uhlíkatých materiálů v rámci celé Evropy.

mapa Peletizované aktivní uhlí


TOP