Impregnované aktivní uhlí

impregnovane aktivni uhli

Pro speciální použití se vyrábí ještě impregnované aktivní uhlí. Impregnované aktivní uhlí je klasické aktivní uhlí, na které byla nanesena chemikálie – impregnant a to v koncentraci vhodné pro uvažovanou aplikaci. Využívá se chemické reakce mezi impregnantem a odstraňovanou látkou, tzv. chemisorpce. Využitím této reakce se výrazně zlepší jak stupeň odstranění adsorbované látky, tak i kapacita (životnost) aktivního uhlí do jeho vyčerpání.

Aplikace jsou například odsíření bioplynu, odstraňování rtuti z plynu, adsorpce čpavku, kyselých složek z plynu (SO2, H2S, HCN), úprava pitné vody stříbrnými solemi apod.

Napište nám prosím a my navrhneme řešení.

Export do celé Evropy

Prodej uhlíkatých materiálů v rámci celé Evropy.

mapa Impregnované aktivní uhlí


TOP