logo-resorbent Granulované aktivní uhlí
Napište nám

Granulované aktivní uhlí

granulovane aktivni uhli

Granulované aktivní uhlí se vyrábí z kamenného uhlí, kokosových skořápek, ze dřeva aj. V závislosti na použité surovině se dosahuje rozdílné pevnosti, otěruvzdornosti a distribuce adsorpčních pórů. Vhodnost aplikace se posuzuje především porovnáním zastoupení velikosti adsorpčních pórů a velikosti molekul, které se mají adsorbovat. Granulované aktivní uhlí se dodává v odtříděných frakcích, přičemž se uvádí granulometrické rozmezí zastoupení hlavního zrna a to zpravidla v mesh (hustota síta na délkovou jednotku) a nebo přímo v mm. Obě hodnoty lze přepočítat.

Za granulované aktivní uhlí se považuje zrno nad 0,12 mm a v praxi se použivá zrno do 5 mm.

Pro rychlou orientaci se stanovují hodnoty jodového čísla, indexu metylénové modři, melasového čísla ,dechlorační půlhodnoty a další. Protože proces adsorpce ovlivňují ještě další vlivy (pH, polarita povrchu, konkurenční adsorpce, teplota apod.) doporučujeme před aplikací provést laboratorní nebo poloprovozní odzkoušení.

Napište nám prosím a my navrhneme řešení.

Uvádíme pouze základní produkty našeho portfolia:

Granulované aktivní uhlí Resorbent – MAC6 4x6 ; MAC6 8x30

Popis Granulované aktivní uhlí vyrobené z černého uhlí vysokoteplotní parní aktivací
Parametr Hodnota [%]
Velikost částic (ASTM D2862) Min. 90 % 4x6 (3-5 mm)8x30 (0,6-2,3 mm)
Specifický povrch (BET N2) Min. 1 000 m2/g
Jodové číslo (ASTM D4607) Min. 1 000 mg/g
Sypná hmotnost (ASTM D2854) 420-500 kg/m3
Index metylénové modři Min. 230 mg/g
Popel (ASTM D2866) Max. 12 %
Vlhkost (ASTM D2867) Max. 3 %
Pevnost (ASTM D3802) Min. 95 %
Balení BigBag po 500 kg; pytle po 20 kg

Granulované aktivní uhlí Resorbent – K 4x8 ; K 8x30 

Popis Granulované aktivní uhlí vyrobené z kokosových skořápek vysokoteplotní parní aktivací
Parametr Hodnota [%]
Velikost částic (ASTM D2862) Min. 90 % 4x8 (2,3-5 mm)8x30 (0,6-2,3 mm)
Specifický povrch (BET N2) Min. 1 000 m2/g
Jodové číslo (ASTM D4607) Min. 1 000 mg/g
Sypná hmotnost (ASTM D2854) 460-500 kg/m3
Popel (ASTM D2866) Max. 4 %
Vlhkost (ASTM D2867) Max. 3 %
Pevnost (ASTM D3802) Min. 95 %
Balení BigBag po 500 kg; pytle po 20 kg

Export do celé Evropy

Prodej uhlíkatých materiálů v rámci celé Evropy.

mapa Granulované aktivní uhlí


TOP