logo-resorbent Nauhličovadla a Koks
Napište nám

Nauhličovadla & Koks

Koks

Koks je pevný uhlíkatý materiál, který vzniká karbonizací vstupní suroviny nejčastěji koksovatelného černého uhlí. Koks je charakteristický svou vysokou výhřevností a vyšší čistotou. Používá se jako palivo či redukční činidlo v metalurgických aplikacích. Výroba spočívá v zahřátí vstupní suroviny na teplotu přesahující 1000 °C bez přístupu vzduchu, tímto procesem jsou odstraněny nežádoucí prchavé látky a dochází tak ke zkvalitnění materiálu.

Nauhličovadla

Jsou materiály s vysokým obsahem uhlíku o vysoké čistotě používané v průběhu výroby pro nauhličení litin a oceli. Nauhličovadla jsou v moderní metalurgii nedílnou součástí procesu výroby oceli a litin. Nauhličovadla se používají pro hrubé nauhličení jako součást vsázky, ale i jako možnost mimopecního jemného douhličení. Vhodný typ nauhličovadla závisí na typu vyráběného kovu, který definuje požadované parametry jako je obsah uhlíku, popele, síry, dusíku, prchavých látek. V našem širokém sortimentu nabízených výrobků naleznete vhodné nauhličovadlo, které splní vaše požadavky.

Nauhličení

Je proces rozpouštění uhlíku z nauhličovacího prostředku v kovové lázni, kde dochází k zvyšování obsahu uhlíku v kovu na požadovanou hodnotu. Nauhličení se provádí přidáváním nauhličovadla do vsázky či postupným přidáváním do již natavené kovové lázně. Důležitým sledovaným parametrem je rychlost rozpouštění a využití uhlíku obsaženého v nauhličovadlech. Rychlost rozpouštění je závislá na teplotě kovové lázně a na obsahu popela v použitém materiálu.

koks
uhli
antracit
grafit
plneny profil
karbid kremiku
smolny koks

Export do celé Evropy

Prodej uhlíkatých materiálů v rámci celé Evropy.

mapa Nauhličovadla a Koks


TOP