logo-resorbent Smolný koks
Napište nám

Smolný koks

smolny koks

Smolný koks je vedlejším produktem procesu karbonizace – výroby koksu. Při výrobě koksu vzniká nemalé množství koksárenských plynů, které se upravují a jsou základní surovinou pro výrobu široké škály produktů. Dochází ke vzniku dehtů, což jsou složité směsi několika tisíc uhlovodíkových sloučenin s obsahem volného uhlíku. Zbytek po destilaci černouhelného dehtu vzniká dehtová smola, z které se vyrábí smolný koks – také nazýván elektrodový koks.

Používá se například jako nauhličovadlo či na výrobu elektrod.

Uvádíme pouze základní produkty našeho portfolia:

 

 

 

Resorbent - Calcinat A1

Parametr Hodnota [%]
Uhlík Cfix Min.  99,00 Ø  95,50
Popel Ad Max.   0,50 Ø    0,30
Prchavé látky Vdaf Max.   0,50 Ø    0,30
Síra Sd Max.   0,30 Ø    0,20
Voda Wtr Max.   0,20 Ø    0,10
Zrno 1-3 ; 3-8 [mm]
Balení Pytle po 20; 25 kg ; Big Bag po 1t; volně loženo

 

 

Export do celé Evropy

Prodej uhlíkatých materiálů v rámci celé Evropy.

mapa Smolný koks


TOP