logo-resorbent Prodej černého a hnědého uhlí
Napište nám

Uhlí

uhli

Uhlí je hnědá až černá hořlavá hornina, získávána těžbou z povrchových či hlubinných dolů. Uhlí je převážně tvořeno uhlíkem, zbytek tvoří další příměsi jako je obsah prchavých látek, vody, popele atd. Uhlí lze rozdělit podle (složení, stáří, způsobu vzniku) na několik základních druhů. Podle obsahu uhlíku jako základního kvalitativního kritéria dělíme uhlí na:

Druhy uhlí Obsah uhlíku [%] Výhřevnost [MJ/kg]
Lignit 30-50 10-13
Hnědé uhlí 50-80 15-20
Černé uhlí 80-90 17-30
Antracit    >90 25-30

 

Uhlí jako jedno z nejvýznamnějších fosilních paliv hraje významnou roli v mnoha průmyslových odvětvích a je významným zdrojem elektrické energie. Své uplatnění nachází zejména v energetice, hutnictví, v chemickém průmyslu.

Pro využití dobývaného uhlí jsou rozhodující jeho vlastnosti, které předurčují surovinu na koksovatelné či energetické zpracování. Koksovatelnost uhlí je schopnost uhlí projít za vysokých teplot plastickým stavem, která vede ke změně struktury uhlí na nový druh paliva a tím je koks. Energetické zpracování uhlí je charakteristické nároky na výhřevnost suroviny.

Rozdělení uhlí podle velikosti zrna:

Druh paliva Zrnitost [mm]
Kostka 40-100
Ořech 1 20-40
Ořech 2 10-25
Průmyslová směs   0-40
Hruboprach   0-10

Export do celé Evropy

Prodej uhlíkatých materiálů v rámci celé Evropy.

mapa Prodej černého a hnědého uhlí


TOP